Právne upozornenia

Túto stránku zverejnila: SOGEDESCA, (Société de Gestion des services communs du groupe Descours & Cabaud), akciová spoločnosť s kapitálom 500 000 eur

Č. SIREN: 965 507 684

Zodpovedným redaktorom je pán Mehdi ZOUARI konajúci vo funkcii predsedu predstavenstva spoločnosti SOGEDESCA.

Telefón: +33 (0)4 72 40 85 85, e-mail: contact@episafetyfinder.fr

Poskytovateľ hostingu

Poskytovateľom hostingu pre túto stránku je INFODESCA so sídlom na adrese: 4, quai des Etroits - 69005 LYON. Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete kontaktovať oddelenie služieb elektronického obchodu na tejto adrese: prolians.online@prolians.eu

Účel

Účelom tejto stránky je online predaj pre firmy a obchodníkov.

Duševné vlastníctvo

Pripojením sa na internetovú stránku www.episafetyfinder.fr, ktorá je držiteľom všetkých príslušných práv duševného vlastníctva, sa zakazuje kopírovať alebo sťahovať celý jej obsah alebo jeho časti s výnimkou nášho predchádzajúceho a výslovného súhlasu.

Uplatniteľné právo

Táto stránka a jej právne upozornenia podliehajú francúzskemu právu

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure