Politika ochrany dôverných údajov

Na tomto mieste by sme vám chceli umožniť, aby ste sa oboznámili s jednotlivými prvkami, ktoré sú umiestnené na našej stránke, ale takisto aby ste si mohli nastaviť všetky povolenia alebo zamietnutia týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov.

Navyše, v súlade so zákonom o informačných technológiách a slobodách, ktorý bol zmenený, a s európskym Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov máte právo: požiadať o prístup k zozbieraným osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, požiadať o ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo dokonca právo podať námietku voči ich spracúvaniu alebo zobrať späť váš súhlas a požiadať o prenosnosť údajov prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Takisto máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu.

Zodpovedný za spracovanie

SafetyFinder
dpo-fr@descours-cabaud.net
SOGEDESCA – 10, Rue du général Plessier – 69002 LYON - 04 72 40 85 85

Spravovanie cookies a sledovacích zariadení

Čo je to cookie/sledovacie zariadenie?

Výraz cookie je potrebné chápať v širšom zmysle; takisto zahŕňa sledovacie zariadenia, ktoré sa ukladajú, pokiaľ ste zvolili túto možnosť, vo vašom počítači pri návšteve nejakej stránky. Jeho cieľom je zbierať informácie týkajúce sa vášho surfovania na internete a ponúkať vám služby prispôsobené vášmu koncovému zariadeniu (počítač, mobil alebo tablet).
Cookies vytvára váš internetový prehliadač a iba odosielateľ cookie dokáže prečítať alebo upraviť informácie, ktoré obsahuje.Nevyhnutne potrebné cookies

Meno Popis a funkcia Doba uchovávania cookie
PHPSESSID Sauvegarde de la connexion au compte de l'utilisateur. session


Cookies na štatistické účely

Meno Popis a funkcia Doba uchovávania cookie
_ga, _gat, _gid Permet la distinction des utilisateurs. Google Analytics est un outil Google d'analyse d'audience permettant aux administrateurs de sites Web et d'applications de mieux comprendre le comportement de leurs utilisateurs. Cet outil utilise des cookies pour collecter des informations et générer des rapports sur le trafic (nombre de visites, temps passé sur le site, nombre de pages vues en moyenne, appareil et navigateur utilisé, emplacement géographique), l'origine du trafic (sources et campagnes à l'origine des visites), la navigation (pages consultées, actions réalisées), etc. 13 mois, 1mn, 24h


SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure