Juridische mededeling

Deze site wordt gepubliceerd door: SOGEDESCA (vennootschap voor het beheer van de gemeenschappelijke diensten van de groep Descours & Cabaud), naamloze vennootschap met een kapitaal van 500.000 euro

SIREN-nr: 965 507 684

De directeur van de publicatie is de heer Mehdi ZOUARI in zijn hoedanigheid van directievoorzitter van SOGEDESCA.

Telefoon: +33 (0)4 72 40 85 85, e-mail : contact@episafetyfinder.fr

Hostingbedrijf

De website wordt gehost door INFODESCA, gevestigd 4, quai des Etroits - 69005 LYON. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de e-commerce afdeling op het volgende adres: prolians.online@prolians.eu

Doel

Deze site is bedoeld voor de online verkoop aan zakelijke afnemers.

Intellectuele eigendom

Wanneer u verbinding maakt met de website www.episafetyfinder.fr, die houder is van alle daarmee verbonden intellectuele-eigendomsrechten, mag u de inhoud ervan niet volledig of gedeeltelijk kopiƫren of downloaden, tenzij wij van tevoren uitdrukkelijk toestemming daarvoor hebben gegeven.

Toepasselijk recht

Op deze site en de betreffende juridische mededeling is het Franse recht van toepassing

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure