Ogólne Warunki Użytkowania

Dane osobowe

Państwa dane zbierane przez episafetyfinder.fr są przetwarzane elektronicznie. Dane te są przeznaczone do celów związanych z naszymi usługami komercyjnymi, tj. przyjmowaniem i śledzeniem zamówień.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r., mają Państwo prawo do dostępu, korekty, usunięcia i przeniesienia danych Państwa dotyczących. Ponadto mogą Państwo żądać ograniczenia danych lub nie zgodzić się na ich przetwarzanie.

Można tego dokonać, wysyłając wiadomość na poniższy adres: SOGEDESCA – A l’attention du DPO – 10, Rue du général Plessier – 69002 LYON, lub kontaktując się telefonicznie pod numerem +33 (0)4 72 40 85 85

Mogą Państwo sprawdzić i zmodyfikować te dane za pomocą formularza aktualizacyjnego w sekcji „Moje konto”. Aby uzyskać informacje o sposobie wykorzystania tych danych osobowych, można zapoznać się z notą prawną lub wysłać zapytanie na adres: contact@episafetyfinder.fr.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w celu ochrony Państwa danych osobowych, spółka SOGEDESCA wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych. Aby skorzystać ze swoich praw, należy się z nią skontaktować pod adresem: dpo-fr@descours-cabaud.net.

Mogą Państwo również wypisać się w każdej chwili z naszego newslettera, klikając w link dostępny we wszystkich naszych wiadomościach e-mail.

Mają Państwo prawo do złożenia odwołania do organu kontrolnego.

Przechowywanie danych

SOGEDESCA przechowuje dane osobowe i dane dotyczące zamówień bezterminowo.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki prowadzące do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe, do których mogą mieć Państwo dostęp przez naszą stronę, ani za ich treść, działanie i dostęp do nich.

Własność intelektualna

Wchodząc na niniejszą stronę internetową spółki SOGEDESCA, która posiada do niej pełnię praw własności intelektualnej, zobowiązują się Państwo do niekopiowania i niepobierania całości lub części jej zawartości bez naszej uprzedniej wyraźnie wyrażonej zgody.

Prawo właściwe

Niniejsza strona internetowa i jej noty prawne podlegają prawu francuskiemu

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure