Algemene gebruiksvoorwaarden

Persoonsgegevens

Uw gegevens die door episafetyfinder.fr worden verzameld, worden elektronisch verwerkt. De gegevens zijn bedoeld voor onze commerciële afdelingen om bestellingen te kunnen aannemen en online te kunnen volgen.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 hebt u het recht om de gegevens over u in te zien, te rectificeren, te verwijderen en over te dragen. U kunt bovendien verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken of u tegen de verwerking van uw gegevens verzetten.

U kunt gebruikmaken van dit recht door een brief te sturen naar het volgende adres: SOGEDESCA – Ter attentie van de DPO – 10, rue du Général Plessier – 69002 LYON of telefonisch via +33 (0)4 72 40 85 85

U kunt deze gegevens raadplegen en wijzigen met behulp van het actualiseringsformulier in de rubriek ‘Mijn account’. Om informatie te krijgen over de manier waarop deze gegevens worden gebruikt, kunt u de juridische mededeling raadplegen of een verzoek indienen via het adres contact@episafetyfinder.fr

Overeenkomstig de toepasselijke verordening heeft SOGEDESCA een functionaris voor gegevensbescherming benoemd om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze functionaris, bij wie u uw rechten kunt uitoefenen, is te bereiken via: ddpo-fr@descours-cabaud.net

U kunt zich ook op elk moment afmelden voor onze newsletters door op de link te klikken die in al onze e-mails te vinden is.

Tot slot hebt u het recht om in beroep te gaan bij de toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbewaring

SOGEDESCA bewaart uw persoons- en bestelgegevens voor onbepaalde tijd.

Externe links

Onze site kan hyperlinks naar andere sites bevatten. Wij hebben geen verplichting met betrekking tot andere sites die mogelijk via onze site voor u toegankelijk zijn en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, werking en toegang in verband met deze sites. Intellectuele eigendom

Wanneer u verbinding maakt met deze website van SOGEDESCA, die houder is van alle daarmee verbonden intellectuele-eigendomsrechten, mag u de inhoud ervan niet volledig of gedeeltelijk kopiëren of downloaden, tenzij wij van tevoren uitdrukkelijk toestemming daarvoor hebben gegeven.

Toepasselijk recht

Op deze site en de betreffende juridische mededeling is het Franse recht van toepassing

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure